โนมินี่ + บูเกิล
 

โนมินี่ + บูเกิล

ชื่อสามัญ :
บิสไพริแบค-โซเดียม (bispyribac-sodium 10% W/V SC) +
ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (fenoxaprop-P-ethly 6.9% W/V EC)
ประโยชน์ :
ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม และนาดำ หลังจากหว่านข้าวหรือปักดำ 10-30 วัน กำจัดวัชพืชได้ทั้งวัชพืชใบแคบ วัชพืชใบกว้าง และกกต่างๆ ไม่มีผลกระทบต่อข้าว ข้าวไม่แดง ไม่งัน

 

 
กำจัดวัชพืช :
วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู
วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ตาลปัตรฤาษี โสน
วัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก
วิธีการใช้ :
โนมินี่ 40 มิลลิลิตร, ซันบินเดอร์ 40 มิลลิลิตร และ บูเกิล 40 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ที่ 10-15 วันหลังหว่านข้าวหรือปักดำ
โนมินี่ 40-80 มิลลิลิตร, ซันบินเดอร์ 40-80 มิลลิลิตร และ บูเกิล 40-80 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ที่ 15-30 วันหลังหว่านข้าวหรือปักดำ
ระบายน้ำออกก่อนพ่น และทดน้ำเข้าแปลงนาหลังพ่น 2-3 วัน
บวกสาร ซันบินเดอร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช
ขนาดบรรจุ :
(100 ซีซี. + 100 ซีซี. + 250 ซีซี.) / (250 ซีซี. + 250 ซีซี. + 500 ซีซี.)