ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่นี้ PDF พิมพ์ อีเมล

ท่านสามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่นี้

(เปิด Browser ด้วย Internet Explorer เท่านั้น จึงจะสามารถโหลดแบบฟอร์มสมัครงานได้)

*** เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบสมัครพร้อมเอกสารเข้ามาสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  หรือส่งอีเมล์มาถึงผู้จัดการฝ่ายธุรการและทรัพยากรบุคคล

Email: " อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "